Pozvánky na pravidelné akce v knihovně v roce 2016

- Relaxačně meditační cvičení pro ženy

Více info na: Relaxačně meditační cvičení pro ženy

- Klub seniorek Křižany

Více info na: Klub seniorek Křižany

- Kapela "205"

Více info na: Kapela "205"

Pozvánky na další akce v knihovně v roce 2016