Ceník služeb

Základní služby
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací
Registrační poplatek zdarma
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 20,-
2. upomínka 40,-
3. upomínka 70,-
Upomínací dopis zdarma

 

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.